اما بالاخــــــــــــــــــــــره ....

دوست دارم حس واقعیم باشـــه .... فقط مینویسم تا ثبت شـــه ....

قبل تر از هستی خواسته بودم ولی خب نتونست به جواب برســه .... امروز خودم دل رو به دریا میزنم و با سختــــــــی تموم با گلی صحبت میکنم ..... میریم پارکینگ تا راحت تر صحبت کنیم .... بالاخره ته صحبت به اون چیزی که میخواستم رسیدم .... مطمئن شدم اشتباه نشنیده بودم .... خوشحال میشم ............

حالا باید ریلکـــس به ادامه زندگی ادامه داد .............

/ 2 نظر / 11 بازدید
مینو

همیشه شاد باشی[قلب]