درســـته که قول دادم ....

میرم پای کامپیوتر تا چند تا آهنگ برای ام پی تریم انتخاب کنم .... با چند تا آهنگ حس بدی پیدا میکنم .... انگاری یه خاطره هایی تداعی میشن .... میشم مثل فردی که داره به هوش میاد .... یادم می افته که من قول دادم به خودم ..... ولی خب سخته خیلی هم سخــــته .........

سعی میکنم خودم رو با تکلیفهای زبانم مشغول کنم ولی ......

خدایا توکل به خودت ..... میدونم اینقدر مهربون هستی که نمیزاری جواب مهربونی با بی وجدانی داده شــــه

/ 0 نظر / 8 بازدید