شکایـــت .... گـــله

تو این مدت که نبودم کلی داستان داشتم برای خودم .... خوب و بد ....یه سری عهد کردم با خودم .....

برای بار هزارم هست این تیریپ عهد ولی ایندفعه ناراحتم از دوستایی که همیشه برای یاد کردنشون من باید پیش قدم باشم اینکه هر دفعه میشنوم چه جالب به یادت بودم .... مهم نیست دیگه .... اونا که سهمی از تنهاییم رو پر نمیکنن ... من همیشه به یادشون باید باشم و بس  که دیگه نمیخوام باشم ... پس میخوام نباشم .... اینطوری بازم دنیا میچرخه

** یه سری روزای بی نهایت سخت داشتم بی نهایتتتتتتتتتت .... منتهی این دفعه به اون همه استرس و دلشورم یه درد بد تو قفسه سینم هم اضافه شده بود .... گذشت ...

** برای اونی که فکر میکنه رمزی نیست باید بیاد بخونه و بره .... آی پیت همیشه هست ....... خودش میدونه کی رو میگم .... شما که یهویی حرفای شش ماهت رو زدی حق نداری بیایی تو حریم شخصی من حتی اگه درش باز باشه ..... فراموشت نشــه !!!!!!!!!!

 

/ 0 نظر / 15 بازدید