** تی وی صداش بلنده و داره آهنـــــــــگ ســـــــــــتار رو پخش میکنه .... انگاری

دیگه کمتر گله کــــــــــــــــــــن ....

یکمــــــــــــــی حوصله کن .......

نمیدونم دلم میخواد غرق حس ملس عاشقـــــــــــــــی شم .... دلم میخواد از حس دوست داشتن مســــــــــت شم .....

** داشتم با الهه صحبت میکردم که مامان گفـــت تماس گرفتن و حاج آقـــا فوت شد ... بعد حدود یه ماه کما بودن .... درسته با شوهرعمم فوق العاده رسمی بودم ولی یادم میاد آخرین بار که مشـــــــهد بودیم موقع بدرقمون سرش رو نزدیک ماشین کرد با یه نگاه مهربونه گفت سخت نگیرین بزارین مشکلات حل شــــــن ....

حالا اون مرد مومن و پاک رفت و خیلی ها از نبودش ناراحت هستن .... فقط میتونم برای شادی روحش صلوات بفرستم ....

** روز مهندس بود .... تنها مهســــــــــــــــا یادم آورد این روز رو ..... یادمه یکی دیگه هم این روزا داره سالگرد فوت مامانش رو برگزار میکنه ..... یاد سال قبل و حال و هوای این روزاش می افتم ..........

** آخرین جشــــــــــن تولد داداشی هم امروز بود ..... سال دیگه این روز رو قطعن خونه خودش هست ...... امروز هم میدونم ثبت شد

یه روزایی دوست دارم محو ثانیه ها شم .... محو شم و با یادآوری لحظات ناب دوست داشتن لبخند بزنم ولی .........

/ 4 نظر / 10 بازدید
راحله

چقدر بعضی جملات واقعا به دل می شینه!! خدا رحمتشون کنه!

ب....دوست قدیمی

میخواستم اس ام اس بدم و تبریک بگم بهت گفتم ناراحت میشی به هر حال روز ت مبارک خانم مهندس

راحله

خوب همون نگاه مهربون، همون که گفته بودن سخت نگیرین بزارین مشکلات حل شن دیگه عزیزم!!!

ب....دوست قدیمی

من بلفی هستم دلم نمیاد اینجا رو نخونم چون 2 سال به خوندن نوشته هات عادت کردم [گل]